Abhainn na Laoi

Taiscumair Inis Cara agus Charraig an Droichid

 

Tá Taiscumair Inis Cara agus Charraig an Droichid suite ar an Laoi, lámh leis an stáisiún hidreachumhachta. Is mó an aithne atá ar na locha mar gheall ar an ngarbhiascaireacht brain, ruáin, róiste, píce agus péirse a dhéantar ann.

Tá raidhse mhaith píce síos an abhainn ó stáisiún giniúna cumhachta Charraig an Droichid agus tá éileamh mór ar an iascach píce ag Droichead Mhaigh Cluana Aichidh agus san áit a dtugtar An Gaorthadh go háitiúil ar phríomhbhóthar Mhaigh Chromtha–Chorcaí.

I measc na n-áiteanna is mó éileamh tá: Inis Loinge, Dripsey Arms, Droichead an Rú, An Caumruad, Carraig an Droichid, Dún Uisce, Fearann Uí Mhearagáin agus an Droichead Nua.

Rochtain

Tá taiscumair Inis Cara agus Charraig an Droichid suite timpeall 12km ó Chathair Chorcaí agus 6km ón mBlarna.

  • Inis Loinge: 1.6km siar ó Dhamba Inis Cara ar an mbruach thuaidh. Stop ag an gcarrchlós beag in aice bhruach na locha agus déan iascach san uisce domhain soir ón mbóthar atá as úsáid.
  • Dripsey Arms: Siar ó Ionad Garraíodóireachta Griffen.
  • Droichead an Rú: An cuan beag 600m soir ón droichead.
  • An Caumruad: Áit éadomhain fhiaileach atá éasca teacht air. Suite in aice an phríomhbhóthair soir ó shráidbhaile Charraig an Droichid.
  • Carraig an Droichid: Déan iascach ar cheachtar bruach den abhainn suas ó Dhroichead an Chaisleáin. Tá idir uisce dhomhain agus uisce éadomhain ann agus is fearr iascach a dhéanamh anseo nuair atá leibhéal na habhann ard agus a laghad sreabhaidh ann. Ar mhaithe le do shábháilteacht féin coinnigh cluas amach don bhonnán a shéidtear nuair a scaoiltear uisce ón damba.
  • Dún Uisce: 7km ó Mhaigh Chromtha ar Bhóthar Chorcaí
  • Fearann Uí Mhearagáin: 3.5km ó Mhaigh Chromtha ar Bhóthar Chorcaí.
  • An Droichead Nua: 1km síos an abhainn ón droichead.