Iascach na hÉirne

Tá an Éirne suite i mBéal Átha Seanaidh, Co. Dhún na nGall. Dobharcheantar 4,374 km2 atá i gceist, a éiríonn i gCo. an Chabháin agus a shreabhann beagnach 100 km trí Loch Gabhna agus Loch Uachtair agus Loch Éirne Uachtarach agus Íochtarach sula dtéann sí amach san fharraige i mBéal Átha Seanaidh, Co. Dhún na nGall.

Tá cearta iascaigh ag BSL ar an Éirne Íochtarach, ar Thaiscshorcóir Assaroe agus ar roinnt Craobh-aibhneacha i gCo. Dhún na nGall. Tá an chuid eile de dhobharcheantar na hÉirne faoi rialú Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta Thuaisceart Éireann (DCAL) agus Iascaigh Intíre na hÉireann (IFI). Riarann an Coiste um Chosaint na hÉirne (JEPC) dobharcheantar na hÉirne ina hiomláine.

Tá breac iascach agus garbhiascach maith ar fáil ar an Éirne.

Gorlann Bhéal Átha Seanaidh

Tá gorlann Bhéal Átha Seanaidh i bhfeidhm ó 1983 agus tá sí suite díreach síos an abhainn ó stáisiún giniúna Eas Chaitlín. Is gorlann caomhnaithe bradán atá ann nach bhfuil aon chúram tráchtála i gceist léi. Tógtar an iontógáil uisce don ghorlann ag doimhneacht 4.2m ó Thaiscshorcóir Assaroe.

Is i ngorlann Bhéal Átha Seanaidh a bhíonn clár póraithe bradán na hÉirne ar siúl. Áirítear ar an tionscnamh sin, arna mhaoirsiú ag OÉ Gaillimh, bradáin rainse na hÉirne a roinnt i dhá ghrúpa: Blátháin agus bradáin gheimhridh il-fharraige (MSW). Déantar an dá líne a choinneáil astú féin agus tarlaíonn an pórú ar bhunús aon le haon d'fhonn éagsúlacht ghéiniteach a chinntiú.

Tréithe ainmnithe maidir le bradáin lánfhásta a fhilleann: 
• Meastar gur bradán geimhridh farraige (1SW) nó bláthán bradán baineann atá suas le 71 cm agus bradán fireann atá suas le 84 cm. 
• Meastar gur bradán  geimhridh ilfharraige (MSW) bradán atá níos mó ná sin.

Rochtain

Tá rochtain ar an Éirne Íochtarach in aice le Stáisiún Hidreachumhachta Bhéal Átha Seanaidh, Co. Dhún na nGall. Áirítear iad seo a leanas ar na taitneamhachtaí in aice láimhe: 
• Ionad Fóillíochta (Ionad Lakeside, Béal Átha Seanaidh), cóngarach do Thaiscshorcóir Assaroe. 
• Trábhaile Bhun Dobhráin. 
• Tá éagsúlacht cóiríochta, bialanna agus tithe tábhairne suite i ngorlann Bhéal Átha Seanaidh agus sna ceantair máguaird.

Iascach na hÉirne - Loch Assaroe

Tá Loch Assaroe suite soir ó Bhéal Átha Seanaidh, Co. Dhún na nGall. Is loch saorga 234 heicteár atá ann a chruthaigh Scéimeanna Hidrileictreacha Eas Chaitlín agus Cliff. Tá an loch á rialú ag BSL.

Tá líon mór bran, péirsí agus róistí le fáil in Assaroe agus roinnt mhaith liús chomh maith. Réimsíonn na liúis ó thaobh méide de ó bholmáin bheaga go dtí éisc atá os cionn 40lb. Tá iascach cuileoige ag éirí níos coitianta gach séasúr chomh maith.

Rochtain

Trí Bhóthar Kneader amach as Béal Átha Seanaidh atá rochtain ar an gcladach ó thuaidh  Tá an tIonad Lakeside suite díreach taobh amuigh de Bhéal Átha Seanaidh ar thaobh chlé de Bhóthar Bhéal Leice (R230).