Obair Inbhuanaitheachta i nGníomh

Tá dul chun cinn agus infheistíocht shuntasach déanta ag BSL i dtionscnaimh agus i gcleachtais inbhuanaitheachta le blianta beaga anuas. Tá sin le feiceáil ar fud roinnt tionscal ina measc feirmeacha gaoithe, Solar PV agus luchtairí gasta á suiteáil.

Feirmeacha Gaoithe Nua Inbhuanaithe á dTógáil

Mar atá BSL ag baint úsáide as an ngrian ar mhaithe le hInbhuanaitheacht

An fáth gur foinse thábhachtach breosla é Fuinneamh ón bhFarraige