Skip to Content
Líonraí Cliste

Tá córas leictreachais inbhuanaithe, inacmhainne, ar féidir brath air á chur ar fáil ag ESB Networks d'Éirinn, córas atá in ann do leibhéil giniúna in-athnuaite i bhfad níos airde agus a chumasaíonn an leictriú, ionas gur féidir leis an leictreachas glan an téamh, an t-iompar agus an geilleagar a dhícharbónú.

Leigh nios mo
Acmhainní Oideachais

Tá rún daingean ag ESB tacú leis an oideachas mar bhealach leis an gcumhacht a thabhairt do dhaoine óga barr a gcumais a bhaint amach agus le cumasú dóibh ag an am céanna na scileanna is gá a fhorbairt le measúnú criticiúil a dhéanamh ar an saol mórthimpeall orthu agus le fadhbanna an tsaoil a réiteach ar bhealach cruthaitheach, nuálach amach anseo.

Leigh nios mo
Leictriú an Téimh agus an Iompair

Beidh ról suntasach ag leictriú an téimh agus an iompair chun astaíochtaí gás ceaptha teasa na hÉireann a laghdú agus ár spriocanna a bhaint amach maidir le dícharbónú gheilleagar na hÉireann i dtreo 2030 agus ina dhiaidh sin.

Leigh nios mo