Skip to Content
Soláthraíonn ESB ceann de na tionscadail gréine is mó in Éirinn do MSD Ireland

Tá Seirbhísí Fuinnimh Cliste ESB, ag obair le MSD Ireland, tar éis gléasra cumhachta gréine PV 7.3MW a sheal-eochair a sheachadadh ag a láithreán i mBaile Uí Dhuinn i gCo. Thiobraid Árann, ag soláthar foinse fuinnimh inbhuanaithe do MSD agus ag cabhrú leo a gcuid spriocanna aeráide a bhaint amach anseo in Éirinn.

Faigh Amach Grúpa ESB 

Cabhrú le Todhchaí Níos Gile a chruthú do chách

Leictriú an Iompair

Tá níos mó ná 1,350 pointe luchtaithe ag ESB ar fud oileán na hÉireann anois agus tá clár mór infheistíochta ar bun faoi láthair leis an líonra a fheabhsú tuilleadh agus le formhór na ndaoine a mhealladh chuig feithiclí leictreacha

Foghlaim níos mó
Ag tacú le STEAM agus leis na healaíona

Tá ESB tiomanta do thacaíocht a thabhairt do thionscnaimh STEAM a chuidíonn le daoine óga iad féin a fheistiú leis na scileanna a theastaíonn uathu chun Todhchaí Níos Fearr a chruthú agus chun tacú le healaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíon i bpobail ar fud na hÉireann.

Foghlaim níos mó