Skip to Content
Infheistiú inár mbonneagar feithiclí leictreacha (EV)

Leanaimid orainn ag déanamh infheistíocht mhór inár líonra luchtaithe EV agus tá sé mar aidhm againn líon na bpointí luchtaithe a mhéadú faoi dhó go 3,000 ar fud oileán na hÉireann faoi 2030.

Tá 31 mol luchtaithe ardchumhachta tógtha againn le tamall anuas agus tá 6 cinn eile á dtógáil faoi láthair, rud a thugann saoirse do thiománaithe chun dul níos faide.

Breathnaigh ar an bhFíseán

Faigh Amach Grúpa ESB 

Todhchaí glan náid a thiomáint

Réitigh Nuálacha do Thodhchaí Fuinnimh Ghlain video
Réitigh Nuálacha do Thodhchaí Fuinnimh Ghlain

Táimid ag réiteach an bhealaigh chun todhchaí saor ó charbóin a chur ar fáil do chách tríd an gcur chuige oscailte, nuálach atá againn a chur i bhfeidhm agus trína bheith ag comhoibriú lenár gcomhpháirtithe.

Gairmeacha video
Gairmeacha

Tar ag obair linn in ESB chun todhchaí Saor ó Charbóin a thógáil. Tóg céim mhór chun tosaigh i do ghairm. Glac seasamh agus cabhraigh linn athruithe inbhuanaithe a chur i bhfeidhm atá bunaithe ar an bhfreagracht shóisialta.

Ár nAistear Inbhuanaitheachta

Le beagnach 100 bliain anuas, tá ár gcumas agus ár saineolas curtha i bhfeidhm againn chun réitigh fuinnimh chliste agus inbhuanaithe a fhorbairt.

Tuilleadh Eolais
Infheistiú i STEM video
Infheistiú i STEM

Tá ESB ag infheistiú san oideachas eolaíochta, teicneolaíochta, innealtóireachta agus matamaitice d’fhonn na scileanna a fhorbairt a bheidh ag teastáil le dul i ngleic le fadhbanna fuinnimh an lae inniu agus sa todhchaí.

Ár Straitéis

Leagan ár straitéis ‘Driven to Make a Difference: Net Zero by 2040’ amach treochlár soiléir chun glanastaíochtaí nialasacha a bhaint amach.