Skip to Content
Clár Printíseachta ESB video
Clár Printíseachta ESB

Tá ESB i mbun earcaíochta faoi láthair dár gclár printíseachta, clár ag a bhfuil duaiseanna bainte amach.

Déan iarratas anois
Tar Ag Obair Linn

Bhí áit i gcónaí in ESB do dhaoine forásacha a dteastaíonn uathu difríocht a dhéanamh.

Leigh nios mo
Róil Innealtóireachta

Táimid sa tóir ar dhaoine an-chumasach a bhfuil spéis acu freagracht a ghlacadh in éineacht linne as a bhfuil i ndán d’Éirinn ó thaobh fuinnimh de.
Tá an-mheas againn ar an uaillmhian, cúitímid an misneach, agus is mór againn an t-ionracas. Cuirimidne timpeallacht oibre éagsúil agus spreagúil ar fáil, agus scoth na mbuntáistí leis.

Foghlaim níos mó
Róil TF

D’fhonn ár gcumas TF / Teicneolaíochta a fheabhsú i roinnt réimsí, táimid sa tóir ar Ghairmithe TF / Teicneolaíochta a bhfuil fios a ngnó acu le bheith i gceannas ar an aistriú chuig fuinneamh inacmhainne ísealcharbóin ar féidir brath air – saol níos fearr a mbainfimid go léir tairbhe as.

Foghlaim níos mó
Róil Airgeadais

Déanann ár bhfoirne airgeadais straitéis ESB a mhúnlú agus a sheachadadh, agus bíonn ár neart airgeadais á chosaint acu ag an am céanna. Faigh amach conas is féidir leat a bheith páirteach i bhfoireann ardfheidhmíochta a chuireann deiseanna ar fáil chun scileanna nua a fhorbairt.

Foghlaim níos mó