Skip to Content

Foilseacháin

Soláthraíonn dea-rialachas bonn chun luacha fadtéarmacha a chruthú agus is croífhócas é sin do ESB.

Táimid tiomanta do pholasaithe, ráitis, agus tuarascálacha a fhoilsiú maidir lenár ngníomhaíochtaí gnó agus gníomhartha a bhaineann leis an tsochaí, an comhshaol agus an geilleagar.

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais BSL 2022
PDF | 14MB
TUARASCÁIL AR BHEARNA PHÁINSCNE 2023
PDF | 709KB
Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Bhord
PDF | 10MB

Tuilleadh léitheoireachta