Skip to Content
Ár Straitéis

Tógann straitéis 2040 ESB – Tiomáinte chun Difríocht a Dhéanamh: Glan-Nialais a Bhaint Amach faoi 2040 – lenár Straitéis um Todhchaí Níos Gile 2017, a leagann síos treo soiléir do ESB chun beart a dhéanamh agus ceannaireacht a fheidhmiú maidir le dul i ngleic le hathrú aeráide.

Leigh nios mo
Fuinneamh in-athnuaite a fhorbairt

Táimid tiomanta dár bpunann ghiniúna in-athnuaite a mhéadú faoi cúig agus níos mó go 5,000MW faoi 2040, rud a laghdóidh déine carbóin an fhlít giniúna ó 414 go 140gCO2/kWh faoi 2030.