Skip to Content
Ár Straitéis

Tógann straitéis 2040 ESB – Tiomáinte chun Difríocht a Dhéanamh: Glan-Nialais a Bhaint Amach faoi 2040 – lenár Straitéis um Todhchaí Níos Gile 2017, a leagann síos treo soiléir do ESB chun beart a dhéanamh agus ceannaireacht a fheidhmiú maidir le dul i ngleic le hathrú aeráide.

Leigh nios mo
Nuálaíocht

Tacaíonn ár straitéis nuálaíochta lenár misean chun Net Zero a bhaint amach faoi 2040, ag baint úsáide as cur chuige nuálaíochta oscailte agus comhoibriú lenár gcomhpháirtithe.

Foghlaim níos mó
Todhchaí Níos Gile

Is é an cuspóir atá againn ná Todhchaí Níos Gile a sholáthar dár gcustaiméirí agus dár bpobail.

Foghlaim níos mó
STEAM agus na hEalaíona

Tá ESB tiomanta do thacaíocht a thabhairt do thionscnaimh STEAM a chuidíonn le daoine óga na scileanna a theastaíonn uathu chun Todhchaí Níos Gile a chruthú a thabhairt dóibh féin.

Foghlaim níos mó
An Ciste um Fhuinneamh do na Glúnta

Gach bliain dáileann an Ciste um Fhuinneamh do na Glúnta ag ESB €1 mhilliún trí chiste ráithiúil ar charthanais atá ag obair i réimsí an fhéinmharaithe, na heaspa dídine agus na rochtana agus tacaíochta oideachais

Foghlaim níos mó