Skip to Content

Déan teagmháil linn

Sonraí Teagmhála ESB Networks i gCás Éigeandála nó Caillteanas Soláthair

Iarrtar ort glao a chur ar an uimhir seo le cás éigeandála nó caillteanas soláthair a thuairisciú.

T: 1800 372 999 (seirbhíse 24/7)
Ó thar lear: 00353 21 238 2410 (seirbhise 24/7)

Sa Phost

Ceannáras ESB

27 Sráid Mhic Liam Íochtarach, Baile Átha Cliath 2.

D02 KT92.

Éire

Uimhir Theagmhála (Fiosrúcháin Ghinearálta)
T: + 353 1 676 5831

A ndéanaimid

Déanann ESB Networks an córas tarchurtha a mhaoiniú, a thógáil agus a chothabháil. Is é sin an córas trína sreabhann an leictreachas ó na stáisiúin ghiniúna chuig na bulcphointí soláthair atá suite gar do chathracha agus do bhailte.

Déanann sé an méid sin faoi Cheadúnas d’Úinéir Sócmhainní Tarchurtha arna bhronnadh air ag an gCoimisiún um Rialáil Fuinnimh.

R-phost agus Fón

T: 1800 372 757

Luan go hAoine: 8:30 r.n. go 6:00 i.n.

Satharn: 8:30 r.n. go 1:30 i.n.

Thar Lear: 00353 21 238 6555

Más féidir é, bíodh d’Uimhir MPRN réidh agat nuair a chuirfidh tú glao orainn.

R-phost: esbnetworks@esb.ie

Sonraí Teagmhála ESB Networks i gCás Éigeandála nó Caillteanas Soláthair

 T:1800 372 999 (Seirbhís 24/7)

 +353 21 238 2410 (Seirbhís 24/7)

Iarrtar ort glao a chur ar an uimhir seo le cás éigeandála nó caillteanas soláthair a thuairisciú.

Nuair a chuirfidh tú glao orainn, iarrfar ort ceann amháin de dhá rogha a dhéanamh.

Baineann ceann de na roghanna le caillteanas soláthair a thuairisciú, agus baineann an ceann eile le glaonna éigeandála go sonrach, i.e. damáiste do cháblaí líonra de dheasca tochailte nó cásanna contúirteacha, amhail línte cumhachta tite, a thuairisciú.

Tabhair faoi deara:

Nuair is féidir, cuirfidh an tseirbhís seo sonraí ar fáil don ghlaoiteoir faoi na lochtanna is eol cheana agus faoi cén uair a mheastar a chuirfear ina gceart iad.

Más gá, is féidir leis an nglaoiteoir rogha a dhéanamh le labhairt le gníomhaire seirbhíse do chustaiméirí freisin.

Le gearán a dhéanamh faoi ESB Networks

R: esbnetworks@esb.ie

 

Cad a dhéanaimid

In áit a bheith ag labhairt fúinn féin, ba mhaith linn labhairt faoin gcaoi a mbíonn tú i gcroílár gach a ndéanaimid.

Cibé acu is custaiméir cónaithe nó custaiméir gnó thú, is aidhm linn na réitigh fuinnimh is ábhartha agus is nuálaí a thairiscint duit ar phraghas réasúnta i gcónaí, réitigh atá ag teacht leis an gcaoi a mbaineann tú úsáid as ár seirbhísí leictreachais nó gáis.

Tugaimid ‘Maireachtáil Níos Cliste’ air seo – bealach le tuiscint a fháil ar do riachtanais agus freastal orthu ionas gur féidir leat taitneamh a bhaint as ár bhfuinneamh ar bhealaí inbhuanaithe a dtugann an cumhacht duitse.

Léiriú é ‘Maireachtáil Níos Cliste’ chomh maith ar ár gcur chuige i leith tacú le tionscnaimh agus urraíochtaí pobail.

R-phost agus Fón

Seirbhís

T:1800 372 372 Luan go Satharn: 8 r.n. go 8 i.n.

R: service@electricireland.ie

Díolacháin

T:1800 305 090 Luan go hAoine: 8 r.n. go 8 i.n.

Satharn: 9 r.n. go 5:30 i.n.

R: sales@electricireland.ie

Seirbhísí Baile/Seirbhísí Fuinnimh Baile

T: 1800 372 333 Luan go hAoine: 8 r.n. go 6 i.n.

R: homeservices@electricireland.ie

Uimhir Theagmhála Idirnáisiúnta

T:+353 1 852 9534

G: www.electricireland.ie

Tríd an bPost:

Electric Ireland

Bosca Postoifige 841

Oifig Seachadta na Cathrach Theas

Co. Chorcaí

T12 C825

Le haghaidh tuilleadh eolais, nó má tá aon cheist agat, déan teagmháil linn ar:

Ríomhphost: ecars@esb.ie

Facebook: Facebook.com/ESBecars

T: 00 353 1 258 3799 (líne cúram custaiméara ar fáil 24/7)

Seoladh: ESB, Geata a Dó, Bóthar an Phoirt Thoir, Baile Átha Cliath 3, D03 A995 Éire

ecars ESB i dTuaisceart Éireann Ríomhphost:

ecarni@esb.ie Facebook: Facebook.com/ecarNI

T: 00 44 345 601 8303 (líne cúram custaiméara ar fáil 24/7)

Idirlíon: www.ecarni.com

A ndéanaimid

 Cuireann ESB International seirbhísí ar fáil d’fhóntais agus do rialtais ó thús deireadh shaolré an tionscadail, idir iniúchtaí tosaigh, staidéir féidearthachta, agus sonrú agus bainistiú mórthionscadal caipitil.

Ar dtús, caithfimid tuiscint dhomhain a fháil ar riachtanais an chliaint. Ansin caithimid teacht ar an réiteach ab fhearr a d’oirfeadh dó, breisluach a uasmhéadú agus a bheith inár gcomhchruthaitheoir ar a straitéisí fuinnimh.

 T: 00353 1 703 8000

R: marketing@esbi.ie

F: 00353 1 703 8088

 ESB International

1 Lár Aerfort Bhaile Átha Cliath

Aerfort Bhaile Átha Cliath

Clochrán

Co. Bhaile Átha Cliath

Éire

K67 XF72

ESB Telecoms Ltd.

43 Cearnóg Mhuirfean,

Baile Átha Cliath 2

D02 R997 Éireann.

T: 00353 1 702 2254

F: 00353 1 63 84 70 2

R-phost:salesenquiries@esbtelecoms.ie