Skip to Content


Bord ESB

Feidhmíonn Bord ESB i gcomhréir leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016). Is é an ról atá aige ná ceannaireacht agus maoirseacht éifeachtach a dhéanamh ar ESB agus a rath fadtéarmach a chur chun cinn de réir creat rialuithe atá idir éifeachtach agus stuama, a fhágann gur féidir riosca a mheas agus a bhainistiú.

Leigh nios mo
Comhaltaí Bord

Faoi láthair tá 12 chomhalta ar Bhord ESB, líon atá comhdhéanta den Chathaoirleach, den Phríomhfheidhmeannach, de sheisear stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin neamhspleácha agus de cheathrar comhaltaí tofa den Bhord Oibrithe

Foghlaim níos mó
Coistí Bord

Tá Coistí bunaithe ag an mBord, gach ceann acu le téarmaí tagartha atá sainmhínithe go soiléir, chun tacú leis lena fhreagrachtaí maoirseachta.

Foghlaim níos mó
Neamhspleáchas na nIniúchóirí

Tá roinnt bearta rialaithe i bhfeidhm le neamhspleáchas agus neamhchlaontacht na n-iniúchóirí a chosaint.

Foghlaim níos mó
Foireann Feidhmiúcháin ESB

Tá ár bhFoireann Feidhmiúcháin freagrach as oibríochtaí laethúla Ghrúpa ESB.

Foghlaim níos mó