Skip to Content

Cóipcheart

Tá gach ceart ar cosaint ach níl teoranta d’ábhar an láithreáin, téacs, íomhánna, grafaicí, físeáin, teachtaireachtaí, cóid, teidil bogearraí, leagan amach agus comhéadain úsáideora atá sonrach don láithreán.

Ó tharla cóipcheart ar ábhar an láithreáin d’fhéadfadh aon úsáid neamhúdaraithe ar ábhar an láithreáin gréasáin dlíthe cóipchirt, trádmhairc nó eile a shárú.

Níl cead ábhar ar an láithreán gréasáin seo a chóipeáil, a leasú, a atáirgeadh, a athfhoilsiú, a uaslódáil, a phostáil, a tharchur, a thaispeáint go poiblí, a thaibhiú ná a dháileadh ná a úsáid chun críocha poiblí ná tráchtála ach amháin de réir mar a fhoráiltear ar an láithreán seo nó arna údarú i scríbhinn ag ESB agus ar an gcoinníoll, agus sin amháin, go gcoinnítear an t-ábhar slán agus sa bhformáid chéanna is mar atá ar an láithreán seo (lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, gach cóipcheart, trádmharc agus fógraí dílsithe eile agus gach fógra).

Arna fhoilsiú Márta 2022