Skip to Content

Déan teagmháil linn

Déanann Oifigeach Cosanta Sonraí Ghrúpa ESB maoirseacht ar bhailiú agus ar úsáid do chuid sonraí. Más mian leat teagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach Cosanta Sonraí, is féidir é sin a dhéanamh ar 

  • Ríomhphost: dpo@esb.ie;
  • An bPost: Oifigeach Cosanta Sonraí, ESB, Two Gateway, Bóthar an Phoirt Thoir D03 A995, Baile Átha Cliath 3;
  • Nó comhlánaigh an foirm aighneachta ar líne chun iarratas a dhéanamh nó ceist a chur.

Faisnéis Ghinearálta ar Chuntas -

Má iarrann tú faisnéis ghinearálta ar chuntas (ie athchló ar bhille fóntais, léamh méadair nó deimhniú litreach) mar chruthúnas cónaithe, nó más ionadaí thú ag gníomhú thar ceann eintiteas tráchtála nó eastáit daoine básaithe, déan teagmháil le Seirbhís do chustaiméirí  Electric Ireland go díreach le do thoil.

Tuilleadh léitheoireachta