Skip to Content
Ár Scéal

Táimid ag déanamh ár gcion féin le solas agus fuinneamh a thabhairt chuig pobail anseo in Éirinn agus ar fud na cruinne ó bhí 1927 ann. Tá díocas orainn difríocht a dhéanamh agus a bheith freagrach go sóisialta.

Leigh Nios mo
Rialachas corparáide

Soláthraíonn dea-rialachas an bonn le haghaidh cruthú luacha fadtéarmach agus is croífhócas é do ESB

Leigh nios mo
Foireann Bainistíochta ESB

Caitheann ESB an-dúthracht leis na caighdeáin is airde a bhaint amach ó thaobh rialachas corparáideach, ionracas gnó agus rannpháirtíocht páirtithe leasmhara de i ngach a ndéanann sé.

Leigh nios mo
Amlíne Staire ESB

Féach ar chlocha míle móra i stair ESB ag dul chomh fada siar le bunú na heagraíochta in 1927.

Leigh nios mo