Skip to Content
Back to Press Releases 18 December 2018

Five Dingle residents to share €350,000 worth of sustainable technologies in their homes and businesses

• Five ambassadors for the Dingle Project selected out of almost 70 applicants from the local community
• Ambassadors to gain from solar panels, battery management systems, electric vehicle chargers and air source heat pumps deployed in their homes and businesses
• Dingle Project will help ESB Networks understand how evolving technologies will interact on the electricity network of the future

NOTE: PHOTOS FROM LAST NIGHT'S EVENT AVAILABLE FROM VALERIE O'SULLIVAN PHOTOGRAPHY (valerieosullivan8@gmail.com/ 087 2629375)

18 December 2018


Christmas will come early for five lucky Dingle residents, whose homes and businesses have been selected by ESB Networks to deploy a range of sustainable technologies, including solar panels, battery management systems and electric vehicles chargers. With an expected investment of €350,000, the project will include a number of deep retrofits to facilitate the installation of ultra-efficient air source heat pumps.

Announced at a reception at McCarthy’s Bar in the town last night, we have selected five Ambassadors that will work with us over the duration of the project:
• Denis Galvin, Lispole
• Colm Kennedy, Annascaul
• Carol Leahy, Ballyferriter
• Rory McKeown, Dunquin
• Rose Spillane, Fahamore

The properties include a business that started in 1875 to more recent residential builds in the 2000s, in locations across the Dingle peninsula.

John Fitzgerald, Dingle Project Manager at ESB Networks, thanks the community in Dingle for the warm welcome and interest for the project so far, as evidenced by the 70 applications to take part in the Ambassadors’ programme. “The Dingle Project project’s findings will help inform us on how Ireland’s electricity is distributed in the decades to come, so the announcement of our five ambassadors today represents an important milestone. The technologies that will be deployed in each of the five homes and businesses are designed to help overcome the challenges of the future, by using clean electricity to power heat and transport. It was a real pleasure to meet each of the ambassadors first-hand in Dingle this afternoon, and I was struck by their enthusiasm as we partner with them to create a brighter energy future.”

Separate to the announcement, the ten winners of solar panels in a competition run in conjunction with the Dingle Food Festival in October were announced. These include:

 • Máire Ni Iarlaithe, Baile Na Gall
 • Edith Martin, Reen Connell, Dingle
 • Michael O Dowd, Castlegregory
 • Seán Bácéir, Baile Na Gall
 • Brian Farrell, The Wood, Dingle
 • Donald Grogan, Baile na Buaile, Dingle
 • Tom Kennedy, Ballydavid
 • Kevin Flannery, Garfinny, Dingle
 • Dingle GAA, Dingle
 • Brian McManus, Dingle Gate Hostel

Since its launch in April, ESB Networks has also undertaken the following work on the peninsula’s electricity network:
• Exploring new means by which to acquire a full accurate electrical and geographical model of the network, for increased visibility, and for increased public safety and staff and contractor safety
• Studying the network to assess the impact of increased electrification of heat (Air Source Heat Pumps) and transport (Electric Vehicles and Electrical Vehicle Chargers)
• Improving customer continuity on the peninsula via installation and commissioning of smart switches on the MV (Medium Voltage) Network, as well as upgrading and automation of existing network switches

For more information on the Dingle Project, visit: https://www.esbnetworks.ie/dingle

ENDS

PREASRÁITEAS Ó LÍONRAÍ ESB 

 

Tá cúigear as an gceantar le  teicneolaíochtaí inbhuanaitheacha ar fiú €350,000 a roinnt lena chéile dá gcuid tithe agus gnónna 

 

 • Roghnaíodh cúigear ambasadóirí as beagnach 70 iarratasóir ón bpobal áitiúil do Thionscadal an Daingin
 • Tá ambasadóirí chun painéil ghréine, Córais Bainistithe Cadhnraí, Luchtairí d'Fheithiclí Leictreacha, agus Teaschaidéil Aeir a fháil le feistiú ina gcuid tithe agus gnónna
 • Cuideoidh Tionscadal an Daingin le Líonraí ESBtuiscint a fháil ar conas mar a bheidh teicneolaíochtaí atá á bhforbairt ag gníomhú ar líonra leictreachais an todhchaí

 

18 Nollaig 2018

Tá an Nollaig tagtha luath go maith ag cúigear atá ina gcónaí i nDaingean Uí Chúis, ar roghnaíodh a gcuid tithe agus gnónna le go gcuirfeadh Líonraí ESB réimse teicneolaíochtaí inbhuanaitheachta isteach, lena n-áirítear painéil ghréine, córais bhainistithe cadhnraí agus luchtairí d'fheithiclí leictreacha. Táthar ag súil infheistíocht €350,000 a dhéanamh sa tionscadal  a mbeidh roinnt aisfheistithe doimhne mar chuid de chun éascaíocht a dhéanamh ar teaschaidéil aeir fíoréifeachtúla a shuiteáil. 

Mar a fógraíodh ag fáiltiú i dTeach Ósta McCarthy ar an mbaile aréir, tá cúigear Ambasadóirí roghnaithe againn a oibreoidh linn le linn an tionscadail:

 • Denis Galvin, Lios Póil 
 • Colm Kennedy, Abhainn an Scáil 
 • Carol Leahy, Baile an Fheirtéaraigh 
 • Rory McKeown, Dún Chaoin 
 • Rose Spillane, An Fhaiche Mhór

Ar na réadmhaoine a áirítear, tá gnó a tosaíodh in 1875 go dtí foirgnimh a tógadh sna 2000í ar láithreacha ar fud leithinis Dhaingean Uí Chúis.

Gabhann John Fitzgerald, Bainisteoir Thionscadal an Daingin Líonraí ESB, buíochas le pobal Dhaingean Uí Chúis as an bhfáilte mhór agus as an tsuim a léiríodh sa tionscadal go dtí seo, mar a thugtar le fios trí 70 iarratas a bheith faighte ar pháirt a ghlacadh i gclár na nAmbasadóirí. “Cuideoidh na torthaí ó Thionscadal an Daingin  linn chun eolas a fháil ar conas mar a dháilfear leictreachas in Éirinn amach anseo, agus dá bharr sin is cloch mhíle thábhachtach í cúigear ambasadóirí a bheith fógartha inniu. Suiteálfar na teicneolaíochtaí atá deartha chun cuidiú le dúshláin an todhchaí a shárú trí úsáid a bhaint as leictreachas glan i gcomhar teasa agus iompair i ngach ceann de na cúig theach agus ghnó. Ba phléisiúr mór é bualadh le gach ceann de na hAmbasadóirí i nDaingean Uí Chúis tráthnóna  agus ba léir dom a ndíograis agus muid chun oibriú le chéile le go mbeidh todhchaí níos fearr againn ó thaobh fuinnimh de.”

Chomh maith leis an bhfógra sin, rinneadh an deichniúr a bhuaigh painéil ghréine i gcomórtas a reáchtáladh i gcomhpháirt le Féile Bia Daingean Uí Chúis a fhógairt. Ar na daoine atá áirithe tá: 

 • Máire Ní Iarlaithe, Baile na nGall
 • Edith Martin, Rinn Chonaill, Daingean Uí Chúis
 • Michael O Dowd, Caisleán Ghriaire
 • Seán Bácéir, Baile Na Gall
 • Brian Farrell, An Choill, Daingean Uí Chúis
 • Donald Grogan, Baile na Buaile, Daingean Uí Chúis 
 • Tom Kennedy, Baile Dháith
 • Kevin Flannery, An Gairfeanaigh, Daingean Uí Chúis
 • CLG Daingean Uí Chúis, Daingean Uí Chúis
 • Brian McManus, Dingle Gate Hostel

Ó seoladh é i mí Aibreáin, thug Líonraí ESB faoin obair seo a leanas ar líonra leictreachais na leithinse: 

 • Féachaint ar bhealaí nua chun múnla iomlán beacht agus geografach a fháil den líonra, ar mhaithe le hinfheictheacht níos mó agus sábháilteacht níos mó don phobal, don fhoireann agus do chonraitheoirí. 
 • Staidéar a dhéanamh ar an líonra le measúnú a dhéanamh ar an tionchar atá le húsáid níos mó a bhaint as leictreachas do theas (Teaschaidéil Aeir) agus d'iompar (Córais Bainistithe Cadhnraí agus Luchtairí d'Fheithiclí Leictreacha)
 • Feabhas a chur le leanúnachas custaiméirí ar an leithinis trí lasca cliste a shuiteáil agus a choimisiúnú ar an Líonra MV (Meánvoltais) chomh maith le lasca líonra atá ann cheana a uasghrádú agus a uathoibriú

Chun tuilleadh eolais a fháil ar Thionscadal an Daingin, téigh chuig: https://www.esbnetworks.ie/dingle

CRÍOCH/