Skip to Content

ESB's Official Languages Scheme

ESB Official Languages Scheme - 2013-2016

The primary objective of our Official Languages Scheme is to ensure that we provide services to customers in both official languages, and to develop further ESB’s customer services through Irish, subject only to avoiding prohibitive costs.

Scéim na dTeangacha Oifigiúla – 2013-2016

Is é cuspóir príomhúil na dara scéime a chinntiú go gcuireann BSL seirbhísí lárnacha ar fáil dá chustaiméirí san dá theanga oifigiúla agus chun forbairt bhreise a dhéanamh ar an tseirbhís a chuireann BSL ar fáil do chustaiméirí trí mheán na Gaeilge, faoi réir an choinníll, agus faoi réir sin amháin, go seachnófar costaisthoirmeascacha.

ESB Sceim Meitheamh
PDF | 178KB