Skip to Content

Statement from ESB Trading

Emergency Generation Tender

In response to EirGrid’s tender to secure temporary emergency generation issued in October 2021, ESB submitted a proposal to accommodate up to 200 MW of temporary emergency generation at its Northwall site to meet the tender requirements.

As part of this process, ESB has now agreed to enter preliminary works contracts to progress preparatory works on site, so as to preserve the project schedule in the event of a contract being awarded by EirGrid to ESB for the provision of temporary emergency generation.

27 BEALTAINE 2022

Ráiteas ó ESB Trading

Tairiscint ar Ghiniúint Éigeandála

Mar fhreagairt ar thairiscint EirGrid a foilsíodh i nDeireadh Fómhair 2021 ar ghiniúint éigeandála shealadach a sholáthar, chuir ESB (Bord Soláthair an Leictreachais) moladh isteach le go gcuirfí spás ar fáil le haghaidh giniúint éigeandála shealadach suas le 200 MW ar láithreán ESB an Phoirt Thuaidh chun riachtanais na tairisceana a shásamh.

Mar chuid den phróiseas seo, tá ESB tar éis a chur in iúl go mbeidh an Bord sásta conarthaí oibreacha tosaigh a chur isteach leis na hoibreacha ullmhúcháin a chur chun cinn ar an láithreán le go mbeifear in ann cloí le sceideal an tionscadail dá dtarlódh go mbronnfadh EirGrid conradh ar ESB le giniúint éigeandála shealadach a chur ar fáil.